Come listen and speak to Ocean & Elsa in Almedalen

2018-06-26

Almedalsveckan is Sweden’s power players’ week and we are running two seminars where we debate digitalisation and mental health among the young people and what effect patient driven selfcare can have on healthcare and scientific research. This is pretty much a Swedish only happening, so this message will now follow in Swedish (so sorry our non-speaking Swedish friends!)

Kom och lyssna på, och debattera med oss om hälsa- & sjukvård och innovation på våra egna event, eller där vi medverkar!

Ocean arrangerar:

2/7 kl 16:10
Digitalisering och psykisk hälsa – hur får vi ungdomar att må bättre?

Trenden kring psykisk hälsa bland unga är omdebatterad, så även hur våra uppkopplade liv påverkar – mobilen orsakar stress och sömnbrist, men är också en källa till glädje. Vad funkar, vad funkar inte och vad kan vi göra annorlunda i digitaliseringen?

I panelen:

 • Elza Dunkels, Forskare (nätkulturer, juvenism, mm) och Universitetslektor, Umeå Universitet
 • Kerstin Evelius, Nationell samordnare för området psykisk hälsa, Socialdepartementet
 • Daniele Guglielmin, Engagerad ungdom och entreprenör, bl a Fryshuset
 • Anja Frey, Chef, Fryshuset Stockholm
 • Tor Bruce, Interaktionsdesigner och utvecklare, Ocean
 • Alexandra Lindfors, VD, Ocean, moderator

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen: Skafferiet

Elsa arrangerar:

2/7 kl 15:30
Hur kan patientdriven utveckling av egenvården bidra till bättre hälsa, sjukvård och forskning?

För människor med kronisk sjukdom ökar möjligheterna att förstå och få mer kontroll över sin sjukdom i takt med att nya digitala hjälpmedel utvecklas. Hur ser vi till att tjänsterna är meningsfulla, inte bara för patienterna själva utan även kan förbättra sjukvården och driva forskningen framåt?

I panelen:

 • Li Alemo Munters, forskningschef, Reumatikerförbundet
 • Sofia Ernestam, verksamhetschef, Akademiskt specialistcentrum, SLSO
 • Sara Lei, läkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Maria Nylander, patient & sjuksköterska, Reumatikerförbundet
 • Petter Segelman Lindqvist, affärsområdeschef reumatologi, AbbVie
 • Sofia Svanteson, medgrundare, VD, Elsa, moderator

Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen: Skafferiet

Oceans grundare och Elsas medgrundare Sofia Svanteson medverkar även i dessa event:

3/7 kl 15:00
Vilka är dagens och morgondagens hälsoutmaningar, men framförallt lösningar?

I antologin Diagnos Sverige skriver allt ifrån makthavare till innovatörer och de som dagligen är i kontakt med sjukvården om framtidens hälsa. Flera av författarna kommer vara på scen där deras reflektioner och visioner får ta plats. Vad ser de för hälsoutmaningar framåt men framförallt, vilka lösningarna möjliggör att Sverige har en befolkning med god hälsa. Hur vänder vi utmaningar till tillgångar? Vad är individens egna ansvar? Hur tacklar samhället ökade vårdkostnader? Samtalet avslutas med efterföljande fika där vi hoppas på fortsatt utbyte av tankar och ideér.

4/7 kl 15:45
Hur kan traditionella organisationer tänka mer som en startup för att öka innovationstakten?

Startup-företagen har många gånger lyckats göra innovation till en integrerad del av affärsstrategin. Hur kan traditionella organisationer lära av snabbväxande startups arbetssätt och kultur?

5/7 kl 8:00
Patientgenererad data – nyckeln till framtidens e-hälsa

Allt mer hälsodata skapas av patienten själv och vi står inför stora utmaningar med hur sjukvården ska kunna ta emot all data och analysera den för att få bättre beslutsstöd. Och vilken roll kan framtidens AI-lösningar erbjuda? Patienten egna data kommer att vara det centrala för framtidens e-hälsa.

Oceans VD Alexandra Lindfors medverkar även i penna panel:

5/7 kl 7:30
Hur öka innanförskap med digitalisering?

Kan digitala tjänster vara ett sätt för fler att, på sina villkor, få ett bättre liv och ta del av den digitala samhällsutvecklingen? Kan mötet med en digital vårdgivare, rekryterare eller handläggare vara mindre fördomsfullt och mer inkluderande? Hur får vi fler grupper att hänga med i digitala utvecklingen? Hur blir design och innehåll i digitala tjänster inkluderande och relevant för grupper som idag lever långt ifrån samhället?

More news